Základní ideou mezinárodní nevládní neziskové organizace FSC (Forest Stewardship Council) je podporovat environmentálně šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované světové lesy.
FSC vytvořilo prestižní mezinárodní systém certifikace lesů a podniků, které dřevo z certifikovaných lesů zpracovávají ve výrobky. Logo FSC na výrobku dává záruku, že svým nákupem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem.

O FSC ČR

FSC ČR (Fairwood z. s.) je samostatnou nevládní neziskovou organizací a zároveň národní kanceláří FSC s působností v České republice, která např.:
 • podporuje přírodě blízké lesní hospodaření prostřednictvím certifikace lesů a podniků ve zpracovatelském řetězci dřeva, propaguje jejich výrobky ze dřeva – s logem FSC,
 • poskytuje informace týkající se certifikace lesů a dřevozpracujících podniků podle pravidel FSC,
 • vytvořila a reviduje Český standard FSC pro přírodní a sociálně-ekonomické podmínky České republiky. Na tomto úkolu pracuje komise složená ze členů FSC ČR, rozdělená podle převažujícího zájmu odborníků na tři sekce: ekonomickou, sociální a ekologickou,
 • monitoruje certifikační proces na území České republiky,
 • vydává elektronický magazín Dobré dřevo informační materiály pro odbornou i spotřebitelskou veřejnost a vydala knihu o přírodě blízkém lesním hospodaření.

Členové FSC ČR

Sociální sekce

 • Beskydčan, z. s.
 • Horní mlýn, z. s.
 • Odborový svaz dřevo, lesy, voda
 • NaZemi, z.s.
 • Spolek pro obnovu venkova ČR, z. s.
 • Sdružení pro venkov. z. s.

Ekonomická sekce

 • Asociace českého papírenského průmyslu
 • Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků
 • Město Solnice
 • Mendelova Univerzita v Brně
 • Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
 • Městské lesy a zeleň, s. r. o.
 • Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu
 • IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o. 
 • Ing. Hron Milan
 • Ing. Košulič Milan
 • Ing. Košťál Petr
 • Asociace českých nábytkářů
 • Ing. Ondřej Tarabus

Environmentální sekce

 • Česká inspekce životního prostředí
 • Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic
 • z. s. Frank Bold
 • Greenpeace Česká republika
 • z. s. Čmelák – Společnost přátel přírody
 • Sdružení přátel lesa
 • Správa Krkonošského národního parku
 • ZO ČSOP Veronica, z. s.
 • Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta
 • Mgr. Pavel Bína
 • Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
 • Český svaz ochránců přírody
 • Česká společnost ornitologická
 • Koalice pro řeky

Pozorovatelé

Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo životního prostředí, ČR Lesy České republiky, s. p.

Čestní členové

Ing. Indruch Alois, in memoriam, Ing. Košulič Milan, in memoriam, Metzl Jan, Ing. Míchal Igor, in memoriam

FSC ČR je otevřeno všem jednotlivcům i organizacím.

Ekonomický faktor
Sociální faktor
Environmentální faktor