aktuálně

Platforma pro krajinu: Certifikace FSC je zárukou trvale udržitelného lesního hospodaření

10. 4. 2019

Nezávislá analýza odhalila silné stránky i nedostatky certifikace lesů v ČR

Nová studie, kterou představili akademičtí pracovníci z Platformy pro krajinu, dokládá, že certifikace FSC může přispět k podstatnému zlepšení situace v našich lesích. Studie prokazuje porovnáním desítek kritérií lesnického hospodaření, že kvalitní standardy, které tato certifikace používá, jsou zárukou trvale udržitelného hospodaření v lesích. Hospodaření podle standardu FSC by pomohlo také připravit naše lesy na probíhající změny klimatu.

Studie „Porovnání vybraných environmentálních aspektů certifikačních systémů FSC a PEFC v ČR s důrazem na půdu, vodní zdroje a biotu lesních ekosystémů“ srovnává dva hlavní certifikační systémy, FSC a PEFC z hlediska jejich vlivu na zachování a podporu biodiverzity, ochranu vody, půdy, klimatu a krajiny. Autorem studie je RNDr. Jan Hošek.

V ČR se pro certifikaci lesů používají dva odlišné systémy: PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), kterým je certifikována většina českých lesů, a FSC (Forest Stewardship Council). Certifikace FSC má jasně vymezená a objektivně kontrolovatelná kvalitativní kritéria, zatímco PEFC indikátory a požadavky pro šetrné a přírodě blízké hospodaření neudává, nebo jsou vágní či nestanovuje podmínky pro následnou objektivní kontrolu. Výhodou certifikace FSC je také její transparentnost. V závěrečném hodnocení studie se konstatuje, že „Při důsledné aplikaci může standard FSC podstatnou měrou přispět k podpoře prakticky všech funkcí lesa a tím i k naplnění principu trvale udržitelného hospodaření,“ zatímco standard PEFC „V dílčích otázkách snad může přispět k určitému zlepšení, ve většině hlavních kritérií trvale udržitelného hospodaření však ve stávající podobě nikoliv.“

Certifikační standardy se hodnotily z hlediska záruk trvale udržitelného hospodaření v lesích, které spotřebitelé a dřevozpracovatelské firmy od certifikátu očekávají. FSC např. uvádí, že „Tento certifikát zákazníkům zaručuje, že dřevo pochází z šetrně obhospodařovaných lesů.“ PEFC např. uvádí, že „Díky značce PEFC dokáží zákazníci a spotřebitelé identifikovat výrobky z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem.“ Studie proto zahrnula rovněž panevropská kritéria a indikátory udržitelného obhospodařování lesů, ke kterým hodnocení vztahovala.

Na různých škálách významnosti (klíčový, významný, doplňkový) se podrobně hodnotily požadavky standardů na jednotlivé prvky lesnických činností a to, jak přispívají k trvale udržitelnému lesnímu hospodaření. Mezi klíčové oblasti patřilo nastavení objemu a struktury těžby, způsob obnovy lesů, směřování k pestré a stanovištně přirozené druhové skladbě, zlepšování druhové skladby a struktury lesů při výchově, rozmanitost hospodářských postupů s omezením postupů, které jsou ekologicky rizikové, používání toxických chemikálií, hustota a vhodnost typů cest, revitalizace odvodnění lesů a vodních toků, hospodaření v prameništích, potočních a říčních nivách a mokřadech, zachování specifických mikrostanovišť důležitých pro biodiverzitu, ponechání starých stromů a tlejícího dřeva, plochy s vyloučením zásahů do přírodních procesů a management přírodních disturbancí.

Standard PEFC se těmito oblastmi zabývá buď nedostatečně, nebo se jimi nezabývá vůbec. Indikátory a požadavky pro danou oblast neudává, nebo jsou vágní či nestanovuje podmínky pro následnou objektivní kontrolu. V případě standardu FSC studie konstatuje, že „U velké části požadavků (nikoli ale všude, kde by to bylo možné) jsou nastaveny kvantitativní či objektivně kontrolovatelné kvalitativní požadavky. Úroveň hodnot je většinou nastavena s ohledem na odborné poznatky o dané problematice, jde však zároveň ale o (nutný) kompromis mezi zájmy, resp. možnostmi vlastníka a potřebami specifických ekologických procesů. Většina požadavků je formulována tak, že umožňuje objektivní kontrolu.“

Dále se uvádí, že: „Vzhledem k důrazu na nepasečné hospodářské postupy, vyšší podíl listnatých dřevin, strukturní pestrost a opatření se vztahem k vodnímu režimu, má standard FSC významně vyšší potenciál v absorbování následků probíhajících klimatických změn.“

Z oponentních hodnocení vyplynulo, že studie může být dobrým nástrojem pro environmentálně-politická a lesopolitická rozhodnutí v otázkách certifikace, ale i dalšího směřování poslání lesů – zejména tedy lesů ve státním vlastnictví. Platforma pro krajinu proto poskytla studii Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a státním podnikům Lesy ČR a Vojenské lesy a statky ČR k dalšímu využití.

Studie je ke stažení zde.

Tisková zpráva je ke stažení zde.

Převzato z webu Platforma pro krajinu, originál zde.

sdílet článek
Follow by Email
Facebook
Twitter

DALŠÍ AKTUALITY

20. 12. 2023

Organizace FSC ČR dnes zveřejnila výsledky desátého ročníku fotografické soutěže „Mysli na lesy“. Tématem letošního ročníku byly lesy, přírodě blízké lesní hospodaření a náš odpovědný vztah k nim. Do letošního…číst dál

29. 9. 2023

Organizace FSC ČR zahájila již desátý ročník fotografické soutěže, která patří mezi největší s environmentální tematikou v ČR. Nese název „Mysli na lesy“ a jejím hlavním tématem je přírodě blízké…číst dál

16. 8. 2023

Jeden z největších světových výzkumů spotřebitelského chování se zaměřením na lesní problematiku odhalil, že pro spotřebitele je důležité, jak jednotlivé výrobky přispívají ke zvyšování biodiverzity a boji s globální změnou…číst dál

13. 12. 2022

Fotografickou soutěž pořádala česká národní kancelář mezinárodní organizace FSC již podeváté a stále patří mezi největší fotosoutěže realizované ve spolupráci neziskového a komerčního sektoru. Letos se soutěžilo v jedné společné…číst dál

7. 12. 2021

I o letošních svátcích je možné pořídit si domů vánoční stromeček z FSC certifikovaného lesa. K dostání jsou letos v Brně a Praze. Domů si tak zájemci můžou odnést krásný…číst dál

6. 12. 2021

Organizace FSC ČR dnes zveřejnila vítězné snímky fotografické soutěže „Mysli na lesy“ v roce 2021, jejímž hlavním tématem je přírodě blízké lesní hospodaření a ochrana lesů před negativními dopady klimatické změny….číst dál

1. 9. 2021

Organizace FSC ČR dnes zahájila osmý ročník fotografické soutěže, která patří mezi největší s environmentální tematikou v ČR. Letos nese název „Mysli na lesy“ a jejím hlavním tématem je přírodě…číst dál

17. 5. 2021

Organizace FSC ČR zveřejnila tři díly z nového čtyřdílného seriálu „Mysli na lesy“, ve kterém se v roli průvodce představí zpěvák a herec Tomáš Klus. Ten přímo v lesích mluví s českými…číst dál

17. 5. 2021

Mrazivé severské lesy v Kanadě jsou už stovky let domovem severoamerických sobů karibu, kterým místní přezdívají „šediví duchové“. Jsou to plaché bytosti, které tráví svůj život hluboko v člověkem nenarušených…číst dál

16. 5. 2021

Organizace FSC ČR minulý týden spustila nové webové stránky, které jsou založeny na moderním designu a webovém systému, který používá mezinárodní ústředí FSC. Díky jednoduché struktuře webu na něm návštěvníci…číst dál

31. 3. 2021

V ČR v posledních letech stále přibývá certifikovaných lesů, ve kterých se hospodaří podle Českého standardu FSC. Mezi nejnovější FSC certifikované majetky patří například Lesy Města Olomouce, lesy Arcibiskupství pražského…číst dál

20. 3. 2021

Jsme velmi rádi, že vám můžeme představit nový projekt „FSC na mapě“, který se zrodil v mezinárodním ústředí FSC ve spolupráci s národními pobočkami a majiteli certifikátu FSC. Jedná se…číst dál

28. 12. 2020

Ve spolupráci s mezinárodním ústředím FSC představujeme novou interaktivní tabulku, tzv. Impact dashboard, díky kterému je možné přehledně si prohlédnout, jaký vliv má FSC certifikace na kvalitu lesního hospodaření v…číst dál

21. 7. 2020

V loňském prosinci jsme slavnostně odhalili vítěze již sedmého ročníku naší fotosoutěže Není les jako les. Celkem devět vítězných fotografií (tři pro každou kategorii) bude letos opět vidění na pravidelné výstavě…číst dál

5. 7. 2019

Zatímco v mnohých českých lesích stále převažuje dřevoprodukční funkce, polovina veřejnosti (50 %) považuje za nejdůležitější environmentální funkce lesů a ochranu klimatu (25 %), živočichů, rostlin a hub (25 %).

číst dál

1. 4. 2019

S novou majitelkou Lesů Nový Berštejn Marií-Éve a jejími lesníky jsme měli možnost si pohovořit v březnu letošního roku, v předvečer předávání certifikátu FSC, který se podařilo lesníkům z Nového Berštějna čerstvě získat. Od první chvíle bylo jasné, že Berštějnští lesníci si s novou majitelkou jejich lesů výborně rozumí. Netrvalo dlouho a bylo jasné, proč tomu tak je. Snad šťastným řízením osudu se totiž k sobě dostali tři lidé, kteří všichni věří v to, že o lesy je potřeba se starat rozvážně, šetrně a v souladu s přírodou.

číst dál

1. 1. 2019

Na konci roku je čas bilancovat. Pro certifikaci FSC (Forest Stewardship Council) to letos znamenalo velký nárůst lesních majetků, které se rozhodly hospodařit přírodě blízce s certifikátem FSC. Důvody byly nejen…číst dál