aktuálně

Více než jen stromy. Co jsou ekosystémové služby a jaké jsou jejich výhody?

28. 9. 2021

Lesy nemusí být jenom továrnou na dřevo. Jejich přínos pro krajinu může být mnohem komplexnější. Tyto mimoprodukční přínosy se nazývají ekosystémové služby. Jak vlastně fungují? A jaké výhody přináší jejich certifikace v systému FSC?

Viña Concha y Toro je vinařská společnost z Chile, která se nejen pečlivě stará o lesy okolo svých vinohradů ale zároveň detailně monitoruje Ekosystémové služby, které jí lesy přinášejí, a využívá je coby jeden z nejdůležitějších aspektů svého podnikání.

Lidské zásahy a vliv hustě obydlených městských center mají dlouhodobě negativní vliv na suchou pobřežní krajinu centrálního Chile. Tamější lesy a křovinnou vegetaci decimuje už skoro 200 let mix požárů, intenzivní těžby, invazivních druhů rostlin a konverze místních porostů. Území na kterém hospodaří vinařství Concha y Toro je v tomto kontextu výjimkou. Více než 4 tisíce hektarů v jeho správě tvoří přirozené lesní porosty a navazující křovinná vegetace, na které se vinařství snaží bojovat proti osudu, který postihl zbytek okolní krajiny a zachovat nenahraditelné ekosystémové služby, které okolní lesy krajině poskytují. Aby svou snahu jasně deklarovalo a mohlo čerpat ze své práce ekonomické výhody, rozhodlo se vinařství získat pro svůj les FSC certifikát pro ekosystémové služby, který potvrzuje pozitivní vliv jeho hospodaření na okolní přírodu.

Jak funguje systém certifikace ekosystémových služeb FSC?

Proces FSC certifikace ekosystémových služeb sestává ze sedmi kroků, z nichž každý pomáhá správcům lesa demonstrovat konkrétní pozitivní vliv jejich hospodaření na ekosystémové služby. Jakmile akreditovaná certifikační firma posoudí tyto kroky, každý ze zaznamenaných ekosystémových přínosů se stává Prohlášením o ekosystémových službách. Majitelé a správci lesů pak můžou tyto prohlášení využít v rámci jejich marketingové komunikace a propagace.

Vinařství Concha y Toro si nechalo poprvé certifikovat své systémové služby v roce 2020. Za úspěšným získáním jejich prvního certifikátu se skrývá kromě jiného také detailní měření a odhad dopadů jejich hospodaření na okolní krajinu. Součástí tohoto procesu byla také inventarizace flóry a fauny, pomocí které se snažili vyčíslit, jaké přírodní bohatství se vlastně skrývá uvnitř jimi spravovaného území. První certifikace tedy především zjišťovala dopad jejich hospodaření na zásoby uhlíku v krajině. Další plánovaný certifikační proces se bude pro změnu věnovat vlivu jejich hospodaření na biodiverzitu a zadržování vody v krajině. Součástí jejich snahy tak bude mimo jiné také ochrana dvou kriticky ohrožených živočišných druhů, které se na území Concha y Toro nacházejí a které jsou ohroženy ztrátou svého přirozeného prostředí a lovem – chilské býčí žáby a kočky tmavé.

Více než jen stromy

Filosofii aktivní ochrany přírody, kterou prosazuje vinařství Concha y Toro, lze vypozorovat v jejich aktivitách už od roku 2004. Tehdy si zemědělský manažer a jeden z majitelů vinařství Andrés Larraín během dlouhodobého pozorování všiml toho, že vinohradům, které jsou blízko lesů, se lépe daří a jsou méně náchylné k nedostatku vody v půdě. Kromě toho také lesy okolo vinohradů vytvářejí krásnou mozaiku a zkrášlují tak krajinu, které za jiných okolností dominuje monokulturní porost.

Toto uvědomění přivedlo firmu k tomu, že začala investovat do přirozených lesních porostů na jejich území. Postupem času bylo zřejmé, že je potřeba připravit pro lesy okolo vinohradů dlouhodobou lesnickou strategii, která jim zajistí náležitou péči. Concha y Toro postupně navázalo kontakt s chilskými lesnickými organizacemi a začalo spolupracovat s odborníky na lesnictví. To vše nakonec vinaře přivedlo k myšlence získání FSC certifikátu ekosystémových služeb, který jim může pomoci zhodnotit dlouhodobou práci, kterou investovali do péče o jejich lesy.

Jaké jsou výsledky?

Díky srozumitelným instrukcím se vinařům podařilo jasně identifikovat prioritní oblasti, ve kterých lze maximalizovat ekologické benefity pro okolní krajinu a vinohrady. Během posledních deseti let tak Concha y Toro obnovilo více než tisíc hektarů lesa a na dalších tisících hektarech začalo intenzivně ekologicky hospodařit. Celková plocha chráněných lesů tak dosáhla téměř 4,5 tisíce hektarů.

Nejjednodušším způsobem, jak toto zlepšení péče o porosty exaktně změřit v rámci FSC certifikace ekosystémových služeb, je vyčíslení uhlíkových indikátorů. Pomocí nich se podařilo zjistit, že od roku 2013 se zásoby uhlíku v krajině zvýšily o 21 072,8 tun CO2 v křovinném porostu (1 282 ha) a o 23 738,4 tun CO2 v přirozených lesních porostech (2 638 ha). Celkově tak zásoby uhlíku na území spravovaném vinařstvím představovaly v roce 2019 290 535 tun CO2.

Jaké výhody čerpá Concha y Toro z FSC certifikace ekosystémových služeb?

Získání certifikátu FSC pro ekosystémové služby bylo jedním ze zásadních momentů v sedmnáctiletém snažení vinařů z Conha y Toro o ochranu krajiny na jejich pozemcích. Díky kredibilitě, kterou FSC certifikát má, se vinařské společnosti mimo jiné podařilo dostat se do vybrané společnosti firem, které jsou sdružené v takzvané B Corporation, do které se dostanou pouze firmy, které v rámci svého podnikání dodržují ty nejpřísnější sociální a environmentální standardy.

„Je to skvělý příklad firmy, která se aktivně stará o lesy v jejím vlastnictví a hospodaří v nich na nejvyšší úrovni bez toho, aby v nich nutně těžila dřevo. Systém FSC certifikace ekosystémových služeb nám umožňuje ocenit snahu těchto firem a pomoci jim, aby ji mohly zúročit. Jsem si jistý, že takových společností je ve světě ještě mnohem více. Právě příběh tohoto chilského vinařství pro ně může být inspirací k tomu, aby se o certifikaci ekosystémových služeb začaly také zajímat,“ vysvětlila ředitelka chilské pobočky FSC Regina Massai.

Příběh Concha y Toro ukazuje, že péče o krajinu a životní prostředí může jít ruku v ruce s komerční produkcí a že přírodě blízká řešení můžou být prospěšná pro dlouhodobou ekonomickou prosperitu společností, které je uplatňují, a stejně tak i pro komunity, které jsou na jednotlivých ekosystémech závislé.

Zapojte se!

FSC certifikuje ekosystémové služby po celém světě. Nedávno se nám podařilo úspěšně dokončit certifikaci celkově 70. prohlášení pro ekosystémové služby.

Pokud zvažujete získání certifikátu ekosystémových služeb, navštivte oficiální stránku FSC certifikace ekosystémových služeb, kde se dozvíte, jaké jsou její konkrétní požadavky a jak certifikát můžete získat.

Vydání článku podpořilo Ministerstvo životního prostředí. 
Informace v článku nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.

sdílet článek
Follow by Email
Facebook
Twitter

DALŠÍ AKTUALITY

4. 6. 2024

FSC ČR dnes zahájilo jedenáctý ročník fotografické soutěže „Mysli na lesy“, která patří mezi největší environmentální fotosoutěže v ČR. Hlavním tématem letošního ročníku je podpora šetrné spotřeby výrobků ze dřeva a přírodě…číst dál

20. 12. 2023

Organizace FSC ČR dnes zveřejnila výsledky desátého ročníku fotografické soutěže „Mysli na lesy“. Tématem letošního ročníku byly lesy, přírodě blízké lesní hospodaření a náš odpovědný vztah k nim. Do letošního…číst dál

29. 9. 2023

Organizace FSC ČR zahájila již desátý ročník fotografické soutěže, která patří mezi největší s environmentální tematikou v ČR. Nese název „Mysli na lesy“ a jejím hlavním tématem je přírodě blízké…číst dál

16. 8. 2023

Jeden z největších světových výzkumů spotřebitelského chování se zaměřením na lesní problematiku odhalil, že pro spotřebitele je důležité, jak jednotlivé výrobky přispívají ke zvyšování biodiverzity a boji s globální změnou…číst dál

13. 12. 2022

Fotografickou soutěž pořádala česká národní kancelář mezinárodní organizace FSC již podeváté a stále patří mezi největší fotosoutěže realizované ve spolupráci neziskového a komerčního sektoru. Letos se soutěžilo v jedné společné…číst dál

7. 12. 2021

I o letošních svátcích je možné pořídit si domů vánoční stromeček z FSC certifikovaného lesa. K dostání jsou letos v Brně a Praze. Domů si tak zájemci můžou odnést krásný…číst dál

6. 12. 2021

Organizace FSC ČR dnes zveřejnila vítězné snímky fotografické soutěže „Mysli na lesy“ v roce 2021, jejímž hlavním tématem je přírodě blízké lesní hospodaření a ochrana lesů před negativními dopady klimatické změny….číst dál

1. 9. 2021

Organizace FSC ČR dnes zahájila osmý ročník fotografické soutěže, která patří mezi největší s environmentální tematikou v ČR. Letos nese název „Mysli na lesy“ a jejím hlavním tématem je přírodě…číst dál

17. 5. 2021

Organizace FSC ČR zveřejnila tři díly z nového čtyřdílného seriálu „Mysli na lesy“, ve kterém se v roli průvodce představí zpěvák a herec Tomáš Klus. Ten přímo v lesích mluví s českými…číst dál

17. 5. 2021

Mrazivé severské lesy v Kanadě jsou už stovky let domovem severoamerických sobů karibu, kterým místní přezdívají „šediví duchové“. Jsou to plaché bytosti, které tráví svůj život hluboko v člověkem nenarušených…číst dál

16. 5. 2021

Organizace FSC ČR minulý týden spustila nové webové stránky, které jsou založeny na moderním designu a webovém systému, který používá mezinárodní ústředí FSC. Díky jednoduché struktuře webu na něm návštěvníci…číst dál

31. 3. 2021

V ČR v posledních letech stále přibývá certifikovaných lesů, ve kterých se hospodaří podle Českého standardu FSC. Mezi nejnovější FSC certifikované majetky patří například Lesy Města Olomouce, lesy Arcibiskupství pražského…číst dál

20. 3. 2021

Jsme velmi rádi, že vám můžeme představit nový projekt „FSC na mapě“, který se zrodil v mezinárodním ústředí FSC ve spolupráci s národními pobočkami a majiteli certifikátu FSC. Jedná se…číst dál

28. 12. 2020

Ve spolupráci s mezinárodním ústředím FSC představujeme novou interaktivní tabulku, tzv. Impact dashboard, díky kterému je možné přehledně si prohlédnout, jaký vliv má FSC certifikace na kvalitu lesního hospodaření v…číst dál

21. 7. 2020

V loňském prosinci jsme slavnostně odhalili vítěze již sedmého ročníku naší fotosoutěže Není les jako les. Celkem devět vítězných fotografií (tři pro každou kategorii) bude letos opět vidění na pravidelné výstavě…číst dál

5. 7. 2019

Zatímco v mnohých českých lesích stále převažuje dřevoprodukční funkce, polovina veřejnosti (50 %) považuje za nejdůležitější environmentální funkce lesů a ochranu klimatu (25 %), živočichů, rostlin a hub (25 %).

číst dál

1. 4. 2019

S novou majitelkou Lesů Nový Berštejn Marií-Éve a jejími lesníky jsme měli možnost si pohovořit v březnu letošního roku, v předvečer předávání certifikátu FSC, který se podařilo lesníkům z Nového Berštějna čerstvě získat. Od první chvíle bylo jasné, že Berštějnští lesníci si s novou majitelkou jejich lesů výborně rozumí. Netrvalo dlouho a bylo jasné, proč tomu tak je. Snad šťastným řízením osudu se totiž k sobě dostali tři lidé, kteří všichni věří v to, že o lesy je potřeba se starat rozvážně, šetrně a v souladu s přírodou.

číst dál

1. 1. 2019

Na konci roku je čas bilancovat. Pro certifikaci FSC (Forest Stewardship Council) to letos znamenalo velký nárůst lesních majetků, které se rozhodly hospodařit přírodě blízce s certifikátem FSC. Důvody byly nejen…číst dál